Witamy w Areda!

W miejscu, gdzie zaawansowane technologie spotykają się z wieloletnim doświadczeniem w branży IT.

Informacja o ochronie danych osobowych wraz z polityką prywatności

Areda Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa,

NIP: 525-250-73-10, KRS: 0000381313

 

1. Klauzula informacyjna

  1. Realizując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z zamiarem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie, informujemy, że:

 

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-228), przy ul. Tytoniowej 20.
     2. Kontakt w sprawie Pani/Pana danych osobowych jest możliwy pod adresem: odo@areda.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 295 00 20.
     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, zgodnie Ustawą Kodeks Cywilny 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650), Ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226, z 2018 r. poz. 201, 771) oraz wzajemną umową partnerską – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu prawidłowej realizacji zlecanej usługi oraz wystawienia faktury.
     4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
     5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w w/w celu ma Pani/Pan prawo do:
       • dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
       • przeniesienia swoich danych osobowych;
       • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – należy jednak mieć na uwadze iż wniesiony sprzeciw jest jednoznaczny z zakończeniem współpracy;
       • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego;
     6. W celu realizacji przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z pkt. 2 niniejszej Klauzuli.
     7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

  2. Informacja o plikach cookies

     1. Serwis https://mantis.areda.pl/ korzysta z plików cookies.
     2. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na terminalu używanym do przeglądania stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz losowo wygenerowany, unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
     3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Areda.
     4. Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
       • aby lepiej dopasować treści dostępne na stronach serwisu do oczekiwań danego użytkownika;
       • do tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania użytkowników serwisu ze stron internetowych Areda, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
     5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (ang. session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
     6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
     7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

   

  3. Zarządzanie plikami cookies

     1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Areda zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Areda.
     2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępować zgodnie z instrukcjami:

   

  4. Logi serwera

     1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
     2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
       • czas nadejścia zapytania;
       • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
       • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (ang. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
       • informacje o przeglądarce Użytkownika;
       • informacje o adresie IP Użytkownika;
       • algorytmy szyfrowania wykorzystane przy korzystaniu ze stron dostępnych przy użyciu protokołu HTTPS.
     3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
     4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

   

  5. Postanowienia końcowe

     1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
     2. Areda zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji niniejszej informacji z ważnych przyczyn, to jest zmiany przepisów prawa lub wdrożenia nowych systemów lub procesów, związanych z przetwarzaniem danych osobowych.